Bevar Avtale

Vi har inngått Bevar Avtale (System for periodisk vedlikehold av bygninger)
Dette programmet gjør det lettere for styret og sette vedlikehold i et system.

Åssiden BRL, fikk utdelt vedlikeholdssertivikat i 2008, pga av at Bevar Avtalen er fulgt.

Sertifikatet ble fornyet i 2010.