Å bo i lag

Å bo i lag

Hvis du er boende medlem eller ønsker å skaffe deg informasjon om det å bo i lag, vil du finne nyttig informsjon på disse sidene. Det kan være lurt å sjekke disse sidene før du kontakter oss i boligbyggelaget. Sjekk innom av og til og få med deg det siste som skjer.

Visste du at mer enn en halv million nordmenn bor i borettslag, og at boligbyggelagene
er Norges største boligbyggere. Det vil si at boligbyggelagene forvalter til sammen nesten 250.000 boliger. Mange tror at borettslag betyr blokkbebyggelse, men borettslag består av alle typer, både småhus, rekkehus og blokker. Borettslagene blir idag bygd med en standard som er fullt på høyde med andre typer boliger som er i markedet.

I et borettslag finner vi alle typer mennesker i forskjellige typer livssituasjoner: studenter, enslige mødre/fedre, pensjonister, småbarnsforeldre, unge og gamle. Uavhengig av alder og livssituasjon velger mange borettslagsboliger tilknyttet et boligbyggelag fordi det er trygt, lettvint og rimelig. De fleste av oss ønsker å benytte fritiden til det som betyr noe her i livet: familie, barn, venner eller hobbyer.

Stadig flere ser fordelene ved denne boformen. En av fordelene ved å bo i borettslag er mer fritid. De slipper oftest å tenke på snømåking, ytre vedlikehold og en rekke andre forhold som hører til det å være boligeier. Som andelseiere i et borettslag kan du  få bedre tid til å gjøre det du har lyst til!

Det som kjennetegner borettslag er grasrotdemokratiet, den høye graden av fellesløsninger knyttet til f.eks. vedlikehold, vaktmestertjeneste, sikkerhet, kabelanlegg, økonomiforvaltning, vaskeriløsninger og lekeplasser.

Men visste du at boligbyggelaget også tilbyr medlemsrabatter og en rekke andre tjenester? Andelseiere i et borettslag kan blant annet få tilbud om billigere boliglån, strøm og telefon.

De fleste borettslag er tilknyttet et boligbyggelag gjennom en forretningsføreravtale. Vi formidler alle typer boliger og kan bistå med miljøskapende tiltak i ditt bomiljø. Dessuten har vi gode rådgivere som er klare til å hjelpe til med alt rundt din bolig, gjennom avtaler med ditt borettslag. Dette skaper trygghet for deg, og som vårt slagord sier “det handler om å leve”.